Uddevalla Småbåtshamn

Betalning sker årsvis och avser säsongshyra av angiven båtplats under tidsperioden 15 april till 15 oktober, inklusive moms

Fasta platser 2024

Avgift 2024 Inkl moms

Storlek på plats (Bredd x Längd) innermått
Förtöjning vid Y-bom
2,00-2,50 x <6,50 m 3 220 kr
2,51-3,00 x <6,50 m 3 795 kr
2,00-2,50 x 8 m 4 370 kr
2,51-2,99 x 8 m 4 370 kr
3,00-3,50 x 8 m 4 715 kr
3,51-3,99 x 8 m 4 370 kr
2,00-2,50 x 10 m 4 600 kr
3,00-3,50 x 10 m 5 750 kr
3,51-3,99 x 10 m 5 750 kr
4,00-4,50 x 10 m 7 820 kr
4-5 x 12 m 10 120 kr
Förtöjning vid Y-bom gångbar
3,50 x 10 m 5 750 kr
3-4 x 12 m 10 120 kr
Förtöjning akter stolpe
Insida 2 530 kr
Utsida 4 140 kr
Mboj 2 300 kr
Förtöjning långsida
Kostnad per längdmeter 450 kr
Avfallshantering
Kostnad per hyrd plats 150 kr
Uddevallabron
Uddevalla Kommun
Varvsgatan 1
451 81 Uddevalla
kommunen@uddevalla.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se