Hamnar i Uddevalla

Uthyrning fasta båtplatser

Kommunen har ett samlat ansvar för all kommunal kaj och hamnverksamhet i Uddevalla. Det innefattar gästhamnsservice, kajinspektioner och uthyrning av fasta båtplatser.

På denna sida kan ni boka en ledig båtplats och betala den årliga avgiften för er båtplats.

  • Skeppsviken (ca 150 platser)
  • Rödön/Lindesnäs (ca 300 platser)
  • Gustafsberg (ca 30 platser)
  • Mollön (ca 60 platser)
  • Ljungskile (ca 25 platser)
Abonnera på en båtplats
Uddevallahamn Bild
Uddevallahamn Bild
Uddevallahamn Bild
Uddevallahamn Bild
Uddevalla Kommun
Varvsgatan 1
451 81 Uddevalla
kommunen@uddevalla.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se